Home Con người Từ đẹp nhất trong từ điển là “Xây”

Từ đẹp nhất trong từ điển là “Xây”

0
Từ đẹp nhất trong từ điển là “Xây”

Mọi thứ không có gì là tự nhiên sinh ra và có được. Bạn phải hành động từng bước xây dựng nên để đạt được kết quả.

Tu Dep Nhat Trong Tu Dien La Xay
Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều do bạn tạo ra, kết quả là một ngôi nhà, còn hành động bạn tạo ra là đặt những viên gạch ngay ngắn để tạo thành ngôi nhà.

  • Bạn muốn học đỗ kỳ thi, bạn phải học hàng ngày.
  • Bạn muốn thân hình cân đối, bạn phải tập luyện hàng ngày.
  • Bạn muốn có ô tô, bạn phải kiếm tiền.